Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie realizuje zadania Miasta Chełm w zakresie kultury fizycznej m. in. poprzez:

– utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploatacyjnej terenów, obiektów sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych,

– udostępnianie tych obiektów mieszkańcom Chełma, stowarzyszeniom kultury fizycznej,

placówkom oświatowym, zakładom pracy i innym organizacjom z terenu miasta i spoza,

– organizację lub współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

W zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego m. in. poprzez:

– stałą i systematyczną promocję walorów turystyczno – krajoznawczych miasta Chełma

w regionie, kraju i za granicą oraz lokalnej prasie, radiu i telewizji,

– udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej, zarówno krajoznawczej jak

i użytecznej (kolejowej, lotniczej, autobusowej, gastronomicznej, hotelarskiej itp.),

– pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej

obejmującej teren miasta Chełma,

– utrzymywanie stałej współpracy z biurami podróży, organizacjami turystyki

i instytucjami kultury i rozrywki w zakresie tworzenia produktu turystycznego dla

mieszkańców Chełma, turystów krajowych i zagranicznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie jest zarządcą następujących obiektów na terenie miasta Chełma:

 1. Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2a.
 2. Stadionu Miejskiego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a.
 3. Kompleksu boisk do gier sportowych na osiedlu „Słoneczne”.
 4. Stadionu „Batory” przy ul. Wyszyńskiego 2.
 5. Zespołu boisk sportowych przy ul. Makowej.
 6. Skateparku przy ul. Armii Krajowej.
 7. Ścieżki rowerowej.
 8. Podziemi Kredowych w Chełmie.
 9. Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przy ul. Lubelskiej 63.
 10. Pokoi Gościnnych przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a.
 11. Kompleks boisk „Orlik 2012” przy ul. Henryka Sienkiewicza 22;
 12. Kąpieliska „ Glinianki” przy ul. Ceramicznej 40 b (obiekt sezonowy).
 13. Sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza 22 (obiekt sezonowy).
 14. Sztucznego lodowiska na Pl. dr Edwarda Łuczkowskiego (obiekt sezonowy);
 15. Stok narciarski Podgórze – Rudka (obiekt sezonowy).

MOSiR organizuje lub współorganizuje szereg zawodów sportowo – rekreacyjnych szczególnie w okresie wolnym od nauki:

– cykl zawodów w ramach „Ferii Zimowych z MOSiR – em”

– cykl zawodów w okresie 01 – 03 maja;

– cykl zawodów w okresie wakacyjnym tzw. Liga Wakacyjna z MOSiR – em dla dzieci i młodzieży;

– zawody łyżwiarskie w Mikołajki, Wigilię i Sylwestra;

– w okresie świąteczno – noworocznym Halową Ligę Piłki Nożnej;