Skate park mieści się w Parku Miejskim przy ul. Armii Krajowej.

Jest to obiekt ogólnodostępny o wymiarach 43m x 9m,wyposażony w urządzenia służące do jazdy oraz wykonywania różnorodnych skomplikowanych ewolucji na deskorolce i rolkach.

Każdy miłośnik tego sportu znajdzie tu odpowiednie warunki do rozwijania swoich umiejętności.

Skate park wyposażony jest w takie urządzenia jak:

 • Bump to bump + curb,
 • Manualpad + curb,
 • Cornercurb,
 • Flatrail,
 • Bold rail.
 • Bank ramp
 • Quarterpipe
 • Coping box
 • Pyramid

Ten nowoczesny obiekt umożliwia przeprowadzanie treningów oraz rozgrywanie zawodów.

R E G U L A M I N   S K A T E   P A R K U

 1. Warunkiem korzystania ze Skate Parku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.
 2. SKATE PARK nie jest placem zabaw !
 3. Skate park jest czynny codziennie od godziny 06:00 do 22:00.
 4. Korzystanie ze skate parku jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy korzystają za skate parku na własną odpowiedzialność.
 6. Od korzystających ze skate parku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
 7. Urządzenia w obrębie skate parku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami.
 8. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby.
 9. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.
 10. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie skate parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych.
 11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 12. Zabrania się:
 • palenia tytoniu podczas korzystania ze skate parku,
 • wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skate parku,
 • przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie skate parku,
 • wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skate parku,
 • używania skate parku do innych celów (np. gry w piłkę),
 • wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skate park,
 • jazdy na hulajnogach,
 • jazdy na rowerach innych niż BMX,
 1. Za wypadki na terenie skate parku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń skate parku.
 2. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skate parku jest zabronione.
 3. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
 4. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe     z użytkowania skate parku administrator skate parku nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Osoby przebywające na terenie skate parku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.
 6. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznanie się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

PAMIĘTAJ !!!

Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód , nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe              – 999

Straż Pożarna                         – 998

Policja                                    – 997

Administrator skate parku         – 082 563-00-03

Kilka ważnych zasad

 1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki
 2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna
 3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.
 4. Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skate parku
 5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie
 6. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu
 7. Doceń pracę, jaką wkłada administrator skate parku w jego utrzymanie.