Zakup benzyny i oleju napędowego na 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 10 000 d0 100 000 netto
Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Chełm- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul.Graniczna 2a, 22-100 Chełm Nazwa i opis przedmiotu: Zakup benzyny i oleju napędowego na 2022 r. Miejsce i termin składania ofert:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm 18 stycznia 2022 r.   https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/35304   
Dostawa materiałów i profesjonalnych środków do utrzymania czystości. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 10.000  tys. do 100.000 tys. zł. netto.
Nazwa i adres zamawiającego :Miasto Chełm – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm Nazwa i opis przedmiotu: Dostawa materiałów i profesjonalnych środków do utrzymania czystości.   Miejsce i termin składania ofert: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm, 18.01.2022 r do godz.10   https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/35305   
Kompleksowe usługi pralnicze bielizny hotelowej w 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 10.000 do 100.000 tys.zł. netto Nazwa i adres zamawiającego:Miasto Chełm – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm Nazwa i opis przedmiotu: kompleksowe uslugii pralnicze bielizny hotelowej w 2022 r.   Miejsce i termin skladania ofert: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul.Graniczna 2a, 22-100 Chełm 18.01.2022 do godz 11.00   https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/35306   
Renowacja płyty głównej Miejskiej Hali Sportowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Renowacja płyty głównej w Miejskiej Hali Sportowej

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33660  
Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 o wymiarach 20 m x 40 m wraz z serwisem w okresie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021-2022 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie  https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33476
Termin składania ofert upływa 03.11.2021 r. o godz. 1000 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r. o godz, 1030 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.
Renowacja płyty głównej w Miejskiej Hali Sportowej


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Renowacja płyty głównej w Miejskiej Hali SportowejSpecyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie
https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33374
 W dniu 12 października 2021 w SIWZ usunięty został podpunkt z punktu 2:
– dodanie dwóch dekli wraz z podkonstrukcją.
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne Glinianki 2021


OGŁOSZENIE O WYNIKU
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości od 10 000,00 złotych netto do 100 000,00 złotych netto
 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 10 000,00 złotych netto do 100 000,00 złotych netto na Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpielisku pn. „Glinianki“ w sezonie letnim w 2021 r. wpłynęły 2 oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie, ul. Jedność 4/3, 22-100 Chełm
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie
przedstawiło najkorzystniejszą ofertę.
 
Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpielisku pn. „Glinianki”


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpielisku pn. „Glinianki”  


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie
https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28142
 
 
Termin wykonania zamówienia: od 14 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm 27 maja 2021 r. do godz. 10:00
 
Dostawa materiałów i profesjonalnych środków do utrzymania czystości 2021


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa materiałów i profesjonalnych środków do utrzymania czystości 2021
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30489
Termin składania ofert upływa 23.02.2021 r. o godz. 1000

 
Kompleksowe usługi pralnicze bielizny hotelowej w 2021 r.


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowe usługi pralnicze bielizny hotelowej w 2021 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30510
Termin składania ofert upływa 24.02.2021 r. o godz. 1000
Zabezpieczenie medyczne niemasowych zawodów sportowych w 2021 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Zabezpieczenie medyczne niemasowych zawodów sportowych w 2021r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/30433 Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Michał Siemiątkowski tel. 535 020 415 Termin składania ofert upływa 19.02.2021 r. o godz. 1000 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r. o godz, 1000 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.  
Zakup benzyny i oleju napędowego na rok 2021 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup benzyny i oleju napędowego na rok 2021 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/30416 Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289 Termin składania ofert upływa 17.02.2021 r. o godz. 1000 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r. o godz, 1000 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.  
Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021 o wymiarach 20 m x 40 m wraz z serwisem w okresie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020-2021 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28142 Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289 Termin składania ofert upływa 06.11.2020 r. o godz. 1000 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.  
Ogłoszenie o wyniku postępowania OGŁOSZENIE O WYNIKU postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 20 000 EURO do 30 000 EURO     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 20.000 euro do 30.000 euro na dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy wpłynęły 2 oferty. Jedna Firma zrezygnowała z udziału w postępowaniu. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: GAMAK Sp. z o. o.                         ul. Towarowa 9 44-337 Jasrzębie Zdrój Firma Gamak Sp. z o.o. pozostała jedynym oferentem, dlatego jej ofertę należy uznać za najkorzystniejszą.  
Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018-2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018-2019 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie http://www.mosir.chelm.bip-gov.info.pl Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289 Termin składania ofert upływa 5.10.2018r. o godz. 1100 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.10.2018r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.
Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018 o wymiarach 20 m x 40 m wraz z serwisem


Aktualizacja 02.10.2017 r.
OGOSZENIE O WYNIKU postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoo o wartości powyżej 20.000 euro do 30.000 euro.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie informuje, że wwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoo o wartości powyżej 20.000 euro do 30.000 euro na dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018 wraz z serwisem w okresie dzierżawy wpłynęły 4 oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PRORINK POLSKA Sp z o.o.
ul. Widok 19 lok. 197
00-026 Warszawa
Jest to najokrzystniejsza oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
 
Miasto Chełm-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy”.
 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt umowy można otrzymać w sekretariacie MOSiR przy ul. Granicznej 2a w Chełmie lub na stronie
http://mosir_chelm.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289.
Termin składania ofert upływa 27.09.2017 r. o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 11.00.
 
 
Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2013/2014


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2013/2014 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy”.
 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie http://www.mosir.chelm.bip-gov.info.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289
Termin składania ofert upływa 20.08.2013r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2013r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.
 
Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2012/2013


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2012/2013 o wymiarach 20m x 30m wraz z serwisem w okresie dzierżawy”.
 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie http://www.mosir.chelm.bip-gov.info.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289
Termin składania ofert upływa 07.11.2012r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2012r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.
 
Przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ POJAZDU
Ciągnik URSUS C360 nr rejestracyjny CHC539H rok produkcji 1988
– cena wywoławcza 14 000zł. brutto.
Przetarg na sprzedaż wymienionego pojazdu odbędzie się w dniu 04.10.2012r.
w siedzibie MOSiR w Chełmie przy ul. Granicznej 2a (hala sportowa) o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto w banku PEKAO S.A. I O / Chełm Nr  27 1240 2223 1111 0000 3577 0299 lubw kasie MOSiR najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu.
Ciągnik można oglądać codziennie w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00 na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A w Chełmie.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.   
 

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA
                                                                                    
§1
Organizatorem nieograniczonego przetargu na sprzedaż ciągnika jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a. 
§2
Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem ciągnika,
tj. pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem technicznym ciągnika i dokonać jego oględzin w miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.
§3
Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie  MOSiR
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wpłacenie wadium, wynoszącego 10% ceny wywoławczej sprzedawanego ciągnika w terminie do dnia 04.10.2012 r. do godziny 9.00 i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy uregulować przelewem
na rachunek Organizatora przetargu w banku PEKAO S.A.I O/Chełm na rachunek Nr 27 1240 2223 1111 0000 3577 0299 lub w kasie MOSiR w dniu przetargu do godz. 9.00. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora przetargu, nie zaś data dokonania przelewu przez oferenta. Zaleca się umieszczenie dopisku: „wadium dot. przetargu na ciągnik”.
Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu, zwraca się w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
§4
Cena wywoławcza ciągnika wynosi brutto 14000zł.
§5
1. Osobą upoważnioną do kontaktów jest pracownik Organizatora Pan Krzysztof Białowicz
(tel. 602 558 289).
2. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci i rodzeństwo.
§6
1. Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2. Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:
a) przedmiot przetargu
b) cenę wywoławczą
c) wysokość kwoty postąpienia
3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
4. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej
5. Postąpienie wynosi 100zł
6. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
7. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
8. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż towaru na rzecz nabywcy.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po udzieleniu mu przybicia w terminie do 7 dni od daty przeprowadzonej licytacji, na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie w banku PEKAO S.A.I O/Chełm na rachunek Nr 27 1240 2223 1111 0000 3577 0299.
10. Nabywca, który w terminie określonym w ustępie 9 nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.
 
§7
1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien zawierać:
1/ określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,
2/ imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3/ wysokość ceny wywoławczej,
4/ najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży,
5/ imię, nazwisko (firmę), NIP i miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy,
6/ wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaka nabywca uiścił na poczet ceny,
7/ wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.      
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej, po czym zatwierdza go kierownik jednostki.
§8
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 

 
Dzierżawa sztucznego lodowiska wraz z serwisem w okresie dzierżawy


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dzierżawa sztucznego lodowiska o wymiarach 20m x 30m wraz z serwisem w okresie dzierżawy”.
 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie http://www.mosir.chelm.bip-gov.info.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289
Termin składania ofert upływa 22.12.2011r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2011r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepy samowyładowczej D-47 B  nrrejestracyjny CHB 342 P, rok produkcji 1978. Cena 2200 zł. Przetarg na sprzedaż przyczepy odbędzie się w dniu 02.12.2008r. w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2A (hala sportowa) o godz. 10.00. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie MOSiR najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu.Pojazd podlegający przetargowi można oglądać codziennie w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00 na terenie obiektu Stadion Miejski przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.  
ogłoszenie o sprzedaży przyczepy samowyładowczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zaprasza do składania ofert na sprzedaż przyczepy samowyładowczej D-47B – rok 1978. Przyczepę można oglądać codziennie w dni powszednie w godzinach 7.00 – 15.00 na terenie obiektu „Amfiteatr Kumowa Dolina” przy
ul. Podgórze 47.
Oferty należy składać do dnia 22.08.2008r. w sekretariacie MOSiR, ul. Graniczna 2A.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.08.2008r. o godz. 13.00 w biurze MOSiR przy ul. Granicznej 2A.  
Ogłoszenie O Sprzedaży Pojazdu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego FS STAR 200 nr rejestracyjny CHA 556N-rok 1984. Pojad można oglądać w dni powszednie w godzinach 7.00 – 15.00 na terenie obiektu Stadion Miejski przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A. Oferty należy składać do dnia 14.08.2008r. w sekretariacie MOSiR, ul. Graniczna 2A. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.08.2008r. o godz. 13.00 w biurze MOSiR ul.Graniczna 2A.  
Unieważnienie przetargu na zadaszenie sceny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie unieważnia przetarg na zadaszenie sceny.  
Przetarg nieograniczony na sprzedaż zadaszenia sceny Zadaszenie sceny aluminiowe o wymiarach 10,5 x 10,5 wraz z plandeką; cena 10 000,00 zł (netto).Przetarg na sprzedaż wymienionego zadaszenia sceny odbędzie się w dniu 17.06.2008r. w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a (hala sportowa) o godz. 11.00.Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie MOSiR najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu. Zadaszenie sceny podlegające przetargowi można oglądać codziennie w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00 na terenie obiektu Stadion Miejski przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu w  całości lub części bez podania przyczyn. Osobą do kontaktów jest Pan Krzysztof Białowicz – tel. kom. 602-558-289.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu


Samochód ciężarowy  FS STAR 200 nr rejestracyjny CHA 556N – rok 1984; cena 7300,00 zł (netto).
Przetarg na sprzedaż wymienionego pojazdu odbędzie się w dniu 17.06.2008r. w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a (hala sportowa) o godz. 10.00. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie MOSiR najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu. Pojazd podlegający przetargowi można oglądać codziennie w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00 na terenie obiektu Stadion Miejski przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu w  całości lub części bez podania przyczyn.             
 
Dostawa konstrukcji zadaszenia sceny


Ogłoszenie o wyborze
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. NR 223 poz. 1655) Zamawiający zawiadamia, że   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę konstrukcji zadaszenia sceny wybrano ofertę nr 2 złożoną przez  firmę WAMAT SP z o.o. z siedzibą w Mielcu 39-300, ul. Podleszany 186. Złożona oferta spełniła wymagane warunki postępowania, nie podlega odrzuceniu, otrzymała 100 punktów za cenę.  Do postępowania przetargowego przystąpiły również firmy PUHP Lumex Leszek Pióro Waldemar Pióro z siedzibą  w Bolesławcu 59-700, ul. Dolne Młyny 77 i Athletic Sp z o.o. z siedzibą w Kluczborku 46-200, ul. Katowicka 8a, które spełniły kryteria formalne, a ich oferty także nie zostały odrzucone. PUHP Lumex otrzymał 77, a Athletic Sp z o.o. –  80 punktów .