Stadion Miejski jest usytuowany przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 a.

Lokalizacja obiektu w centrum miasta podnosi znacznie jego atrakcyjność.

Na stadionie mogą odbywać się różne imprezy: głównie mecze piłkarskie oraz imprezy plenerowe. Stadion miejski spełnia wymogi do przeprowadzenia imprez masowych.

Na tym obiekcie znajduje się pełnowymiarowe boisko piłkarskie  o wymiarach 100 m  x 68 m. Odbywają się na nim głównie mecze chełmskiej drużyny piłkarskiej ChKS „Chełmianka”, a także młodzieżowe turnieje piłkarskie, zarówno regionalne, jak i międzynarodowe. Trybuny mogą pomieścić do 3325 widzów.

Boisko piłkarskie okala bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 m. Można na niej wytyczyć 4 tory wokół boiska i 6 torów prostych.

Na terenie stadionu mieści się również budynek „Pokoi Gościnnych”. Przed budynkiem znajduje się parking płatny na ok. 20 samochodów. 

Obok budynku „Pokoi Gościnnych” znajduje się również pole namiotowe.

Regulamin Stadionu Miejskiego w Chełmie

ul. I Pułku Szwoleżerów 15A

 1. Administratorem Stadionu Miejskiego w Chełmie jest Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Chełmie, ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm, tel/fax 082/563 00 03.
 2. Do korzystania z obiektu uprawnione są wyłącznie grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę administratora i zapoznały się z regulaminem.
 3. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane prowadzą zajęcia pod kierunkiem trenera, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
 4. Osoby małoletnie, przebywające na terenie Stadionu Miejskiego, muszą pozostawać pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone zniszczenia obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia).
 6. O ewentualnych szkodach korzystający zobowiązani są niezwłocznie poinformować Administratora Stadionu.
 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz: wnoszenia napojów alkoholowych,
  środków odurzających, broni palnej, broni białej, materiałów pirotechnicznych, niebezpiecznych substancji chemicznych, rozpalania ognia, wprowadzania zwierząt, poruszania się pojazdami, palenia tytoniu oraz palenia tzw. papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 8. Zakaz wnoszenia broni nie dotyczy uprawnionych funkcjonariuszy służb mundurowych w czasie pełnienia służby.
 9. Dopuszcza się możliwość zakupu, posiadania i spożywania alkoholu zakupionego podczas trwania imprezy w miejscach wyznaczonych przez organizatora imprezy.
 10. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników stadionu, służb porządkowych i innych osób reprezentujących Administratora Stadionu.
 11. Osoby zakłócające porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 12. Organizator Imprezy organizowanej na terenie Stadionu Miejskiego może wprowadzić przed imprezą odrębny regulamin uprzednio uzgodniony z Administratorem Stadionu („Regulamin Imprezy”)
 13. Za bezpieczeństwo w związku z imprezą organizowaną na terenie Stadionu Miejskiego
  i podczas jej trwania odpowiada Organizator Imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.