W Chełmie powstała jedna z najdłuższych nadrzecznych ścieżek rowerowych w Polsce.

Ścieżka powstała w ramach realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Trzy i pól kilometra wzdłuż rzeki Ścieżka rowerowa zaczyna się w Parku Miejskim, gdzie łączy się ze ścieżkami przy Alei Armii Krajowej i przy ul. Lubelskiej. Przebiega przez większość parku aż do ulicy Kąpieliskowej, gdzie nowo wybudowanym mostem przedostaniemy się na drugą stronę rzeki. Dalej wzdłuż zachodniej strony Uherki prowadzi promenada spacerowo-rowerowa. Ścieżka przebiega raz przy samej rzeczce, innym razem oddalając się od niej o kilkadziesiąt metrów. W pobliżu Alei 15-go Sierpnia chełmska ścieżka przecina ponownie rzekę i biegnąc wzdłuż jej wschodnich brzegów dociera aż do granic miasta – do ulicy Metalowej. Tam łączy się z ścieżką prowadzącą aż do zalewu w Żółtańcach.

Trasa nad Uherką, która łączy się z kilkoma kilometrami ścieżek rowerowych w innych częściach miasta jest doskonałą okazją do organizacji szeregu imprez rowerowych dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Miejski Ośrodk Sportu i Rekreacji w Chełmie, wspólnie z chełmskim PTTK pracują nad organizacją imprez dla rowerzystów.
Organizatorom nie trudno będzie zweryfikować jak dużym zainteresowaniem cieszy się trakt rowerowy nad Uherką. Na początku trasy jak i na jej końcu zainstalowano  specjalne urządzenia rejestrujące liczbę osób korzystających ze ścieżki.

Sportowo i wypoczynkowo

Oprócz samej ścieżki spacerowo-rowerowej, wzdłuż trasy wybudowano place rekreacyjno-sportowe, które mają różne wymiary i kształty – od kilkudziesięciometrowych rozłożystych placów do kilkunastometrowych półokrągłych skwerów wypoczynkowych. Na większości z nich stoją ławki, stoliki i kosze na śmieci, a rowerzyści do dyspozycji mają stojaki na rowery. Dla bardziej aktywnych przewidziano zewnętrzne stoły do tenisa stołowego oraz stoliki do gry w szachy i warcaby. Przebieg ścieżki rowerowej jak i miejsce usytuowania placyków zostały tak dobrane aby można było podziwiać panoramę Chełma i dominujące nad miastem wzgórze. Uatrakcyjnieniem całej trasy są również rzeźby związane z symbolem miasta – białym niedźwiedziem – ustawione przy placach i ścieżce.


Promenada niczym park botaniczny

Ścieżka rowerowa i place rekreacyjno-sportowe to jednak nie wszystko. Atrakcyjność terenów otaczających Uherkę podnosi nowa roślinność. Wzdłuż trasy nasadzono w sumie ponad 400 drzew i krzewów. Wśród nich nawiązujące do typowo polskiego krajobrazu wierzby płaczące, brzozy, dęby i klony. Nie zabrakło również dość okazałych i niespotykanych drzew: rozłożystych korkowców amurskich, dożywających do 2000 lat metasekwoi chińskich czy kwitnących na biało krzewów – śnieguliczek.
Najwięcej drzew i krzewów pojawiło się przy placach dając tym samym cień dla osób odpoczywających po kilkukilometrowym spacerze lub jeździe rowerem. Niewątpliwie nasadzenia te wzbogaciły przyrodniczo chełmską ścieżkę rowerową nad Uherką.

Przede wszystkim bezpiecznie

Ścieżkę oświetlają latarnie wykonane zgodnie z nowoczesnym wzornictwem. Nad bezpieczeństwem spacerowiczów i rowerzystów czuwają również kamery wpięte do miejskiego systemu monitoringu. Liczba latarni oraz zainstalowany monitoring będą chronić ścieżkę oraz znajdujące się tam obiekty małej architektury przed niszczeniem.