Dyrektor – Bogusław Kudelski

dyrektor@mosir.chelm.pl


p.o. Zastępcy Dyrektora – Jan Konojacki


Główna Księgowa – Dorota Łubkowska


Kierownik Działu Obsługi Obiektów – Krzysztof Białowicz


Kierownik Działu Obsługi Imprez Sportowych – Michał Siemiątkowski


Gospodarze obiektów:

CHOIT – Robert Wróblewski


Podziemia Kredowe – Tomasz Kawalec


Hotel Stadion – Monika Mazurek


Stadion warsztat – Tadeusz Seruga


Orlik/Lodowisko – Krzysztof Klempka


Hala MOSiR – Jacek Zieliński


Sekretariat – Ewa Dąbrowska

sekretariat@mosir.chelm.pl tel. 082 563 00 03